image banner
Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng khóa XIII
Số ký hiệu văn bản 98-KH/HU
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng khóa XIII
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng và Đoàn thể
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH98.signed.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang