image banner
Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 01/CTr-UBND
Ngày ban hành 19/05/2022
Ngày hiệu lực 19/05/2022
Trích yếu nội dung Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng và Đoàn thể
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CTHĐ về cơ cấu lại nền kinh tế.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang