image banner
Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
263-BS/HU 19/07/2022 Sao lục Công văn số 688-CV/TU v/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh
Lượt xem: 4
Tải về
259-BS/HU 07/07/2022 Sao lục Công văn số 4182-CV/VPTW v/v gửi bài phát biểu của đ/c Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30/6/2022
Lượt xem: 8
Tải về
258-BS/HU 07/07/2022 Sao lục Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 6
Tải về
186-BC/HU 06/07/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 6
Tải về
257-BS/HU 05/07/2022 Sao lục Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cưởng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới
Lượt xem: 7
Tải về
260-BS/HU 01/07/2022 Sao lục Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
Lượt xem: 3
Tải về
262-BS/HU 30/06/2022 Sao lục Kế hoạch số 62-KH/UBKTTW của UBKT Trung ương về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Lượt xem: 3
Tải về
261-BS/HU 23/06/2022 Sao lục Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 3
Tải về
256-BS/HU 16/06/2022 Sao lục Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 6
Tải về
255-BS/HU 16/06/2022 Sao lục Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 7
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang