image banner
Tổng số: 165
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
263-BS/HU 19/07/2022 Sao lục Công văn số 688-CV/TU v/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh
Lượt xem: 4
Tải về
264-BS/HU 07/07/2022 Sao lục Thông báo số 16-TB/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII
Lượt xem: 2
Tải về
259-BS/HU 07/07/2022 Sao lục Công văn số 4182-CV/VPTW v/v gửi bài phát biểu của đ/c Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30/6/2022
Lượt xem: 8
Tải về
257-BS/HU 05/07/2022 Sao lục Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cưởng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới
Lượt xem: 7
Tải về
358/UBND-NN 01/07/2022 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCTT và TKCN
Lượt xem: 5
Tải về
342/UBND-BHXH 28/06/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT
Lượt xem: 6
Tải về
256-BS/HU 16/06/2022 Sao lục Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 6
Tải về
255-BS/HU 16/06/2022 Sao lục Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 7
Tải về
316/UBND-YT 14/06/2022 V/v tăng cường tiêm chủng vắc xin Covid-19
Lượt xem: 8
Tải về
254-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Quy định số 67-QĐ/TW của BCH Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 8
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang