image banner
Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/TTr-UBND 22/07/2022 Tờ trình về việc thanh lý nhà bộ môn 01 tần Trường THCS Xuân Vinh
Lượt xem: 6
Tải về
21/NQ-HĐND 12/07/2022 Nghị quyết V/v phê chuẩn điều chỉnh Chương trình giám sát Chuyên đề năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 5
Tải về
22/NQ-HĐND 12/07/2022 Nghị quyết V/v phê chuẩn Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 3
Tải về
23/NQ-HĐND 12/07/2022 Nghị quyết V/v phê chuẩn Quyết toán ngân sách xã năm 2021
Lượt xem: 3
Tải về
24/NQ-HĐND 12/07/2022 Nghị quyết Về việc thông qua nội dung Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Vinh đến năm 2030
Lượt xem: 4
Tải về
55/TB-UBND 10/07/2022 Thông báo công khai ngân sách Quý II năm 2022 xã Xuân Vinh
Lượt xem: 1
Tải về
54/TB-UBND 10/07/2022 Thông báo công khai ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 xã Xuân Vinh
Lượt xem: 2
Tải về
02/PC-NN 08/07/2022 Phân công lãnh đạo, công chức viên chức phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ của sản xuất nông nghiệp vụ Mùa năm 2022
Lượt xem: 8
Tải về
260-BS/HU 01/07/2022 Sao lục Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
Lượt xem: 3
Tải về
261-BS/HU 23/06/2022 Sao lục Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 3
Tải về
1234567
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang