image banner
Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
93/QĐ-UBND 20/07/2022 Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội thể dục, thể thao xã Xuân Vinh lần thứ IX, năm 2022 và Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức
Lượt xem: 1
Tải về
79/QĐ-UBND 15/07/2022 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách xã năm 2021
Lượt xem: 1
Tải về
82/QĐ-UBND 15/07/2022 Các Quyết định công nhận 11 Tổ hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 3
Tải về
258-BS/HU 07/07/2022 Sao lục Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 6
Tải về
1173/QĐ-UBND 28/06/2022 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 6
Tải về
05/QĐ-HĐND 28/06/2022 Quyết định V/v triệu tập kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 5
Tải về
3050/QĐ-UBND 14/06/2022 Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 9
Tải về
253-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Quyết định số 468-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nam Định v/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định
Lượt xem: 9
Tải về
2949/QĐ 06/06/2022 V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027"
Lượt xem: 9
Tải về
1075/QĐ-UBND 15/04/2022 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 7
Tải về
12345678
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang