image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
186-BC/HU 06/07/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 6
Tải về
173-BC/HU 27/05/2022 Báo cáo kết quả công tác tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2022
Lượt xem: 6
Tải về
10/BC-BCUBND 15/03/2022 Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng chính quyền và Thi đua - Khen thưởng năm 2021 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 7
Tải về
05-BC/ĐU 25/02/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 02/2022, nhiệm vụ tháng 3/2022
Lượt xem: 8
Tải về
24-BC/ĐU 08/02/2022 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm 2022
Lượt xem: 10
Tải về
23-BC/ĐU 13/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 6
Tải về
147-BC/HU 31/12/2021 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2022
Lượt xem: 5
Tải về
143-BC/HU 20/12/2021 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 6
Tải về
65/BC-UBND 12/12/2021 Báo cáo nhanh về trường hợp nhiễm Covid 19 tại Trạm y tế xã Xuân Vinh
Lượt xem: 9
Tải về
135-BC/HU 29/11/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021
Lượt xem: 9
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang