image banner
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội đồng nhân dân xã

A. Thường trực HĐND xã

anh tin bai

Đồng chí: ĐOÀN THỊ THOA

Năm sinh: 1975

Quê quán: xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Email: doanthithoa.xtg@namdinh.gov.vn

Số điện thoại: 0916542113

anh tin bai

Đồng chí: ĐINH VĂN THANH

Năm sinh: 1980

Quê quán: xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Email: dinhvanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

Số điện thoại: 0915649127

 

B. Danh sách đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi ở hiện nay

 

Số điện thoại

1

Đoàn Thị Thoa

04/10/1975

Xóm 9 - Xuân Vinh

0916542113

2

Trần Văn Điệp

14/6/1984

Xóm 6 - Xuân Vinh

0945667526

3

Vũ Thanh Tùng

12/10/1973

Xóm 3 - Xuân Vinh

0943074076

4

Đinh Văn Thanh

06/3/1980

Xóm 9 - Xuân Vinh

0915649127

5

Đỗ Xuân Trường

20/01/1965

Xóm 4 - Xuân Vinh

0916897615

6

Vũ Văn Chín

08/5/1966

Xóm 3 - Xuân Vinh

0966579739

7

Trần Văn Nhưỡng

21/10/1970

Xóm 9 - Xuân Vinh

0916017966

8

Hà Văn Đức

18/11/1975

Xóm 11 - Xuân Vinh

0985391099

9

Trần Quang Thời

29/9/1967

Xóm 2 - Xuân Vinh

0914654689

10

Nguyễn Văn Bằng

06/10/1973

Xóm 10 - Xuân Vinh

0914854895

11

Đỗ Thị Thanh Hiền

10/7/1986

Xóm 3 - Xuân Vinh

0947194348

12

Phạm Văn Trưởng

26/12/1973

Xóm 10 - Xuân Vinh

0914660650

13

Vũ Văn Nam

06/3/1992

Xóm 5 - Xuân Vinh

0338938442

14

Vũ Văn Hùng

12/02/1977

Xóm 1- Xuân Vinh

0975157793

15

Phạm Thị Phượng

31/01/1993

Xóm 10 - Xuân Vinh

0869892362

16

Vũ Xuân Bích

24/4/1965

Xóm 5 - Xuân Vinh

0915428357

17

Phạm Văn Diện

01/01/1959

Xóm 2 - Xuân Vinh

0917341624

18

Phạm Văn Hùng

31/5/1965

Xóm 6 - Xuân Vinh

0914339064

19

Trần Quang Vịnh

02/02/1954

Xóm 11 - Xuân Vinh

0377844452

20

Vũ Xuân Khanh

13/8/1977

Xóm 4 - Xuân Vinh

0914161122

21

Trần Xuân Hương

23/01/1973

Xóm 9 - Xuân Vinh

0942581915

22

Vũ Thị Hương

13/6/1977

Xóm 1 - Xuân Vinh

0941153718

23

Trần Thành Công

28/01/1992

Xóm 3 - Xuân Vinh

0962329815

24

Vũ Thị Kim Dung

28/04/1980

Xóm 4 - Xuân Vinh

0975858246

25

Trần Thị Hát

29/11/1978

Xóm 6 - Xuân Vinh

0857251817

26

Đoàn Thị Huệ

10/7/1980

Xóm 8 - Xuân Vinh

0392061427

C. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

4. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

D. Quy chế hoạt động của HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Quy-che-HD-cua-HDND-xa-K16-NK-2021-2026.pdf

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang