image banner
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 150
  • Trong tuần: 2 349
  • Tất cả: 114255
Bài tuyên truyền Ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2020
Lượt xem: 137

Bài tuyên truyền Ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2020

Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, Quốc hội đã lấy ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với dấu mốc là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày Pháp luật năm nay, diễn ra trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy, Chính quyền xã Xuân Vinh tổ chức triển khai với nhiều hoạt động nhằm chào mừng sự kiện đặc biệt này, như: UBMTTQ xã, ban văn hóa xã tổ chức vận động các hộ gia đình trên địa bàn đăng ký xây dựng “Hộ gia đình văn hóa”; “Gia đình không có ma túy và tệ nạn xã hội”; tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Nhờ công tác tuyên truyền tích cực và ý thức tự giác nghiêm túc chấp hành của nhân dân, đến nay các đề án, nội quy của UBND xã đã đề ra đều được đông đảo nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ và dần đi vào nề nếp góp phần thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn trong thời kỳ mới, như Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; Đề án bảo vệ đường giao thong - thủy lợi; Nội quy bảo vệ đồng ruộng; Nội quy thu gom, vận chuyển vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; Quy định về việc tổ chức lễ tang, an tang, cát táng theo nếp sống mới…

                         Hình ảnh tuyên truyền cổ động trực quan của xã hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

 Qua đợt triển khai tổ chức thực hiện Ngày pháp luật của UBND xã, nhìn chung, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ hưởng ứng. Góp phần nâng cao trình độ, khả năng thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn xã, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương, đáp ứng yêu cầu của người dân, tạo điều kiện để công tác thi hành pháp luật trên địa bàn xã đạt kết quả tốt, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.

 
 
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang