image banner
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 3 147
  • Tất cả: 139879
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Vinh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 255

         Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của UBMTTQ xã Xuân Vinh. Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2023, Ban thường trực UB.MTTQ xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2023.

         Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thư - Phó chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện Xuân Trường. Các đồng lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UB.MTTQ xã. Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội,  Công chức văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND - UBND, Văn hóa - Thông tin -Thể thao, Uỷ viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Xuân Vinh khóa 17, các ông bà Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở xóm.

anh tin bai

Đ/c Đỗ Xuân Trường - Chủ tịch UB. MTTQ xã chủ trì Hội nghị

         6 tháng đầu năm 2023, Uỷ ban MTTQ xã, các Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận theo Chương trình  và nhiệm vụ đã đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện với các nội dung, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện được triển khai đầy đủ, được các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác Mặt trận tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Xây dựng chính quyền ngày càng được tăng cường, từng bước đi vào nề nếp. Vai trò của Mặt trận tổ quốc và các ban công tác Mặt trận ngày càng được nâng lên.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Bằng - PCT UB. MTTQ xã trình bày báo cáo tại Hội nghị

         Bên cạnh những  kết quả đã đạt được  hoạt động của UBMTTQ xã, các tổ chức thành viên và các Ban công tác Mặt trận còn có những tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa thường xuyên, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể; Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhất là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở một số xóm hiệu quả chưa cao, thiếu đồng bộ, triển khai chậm; Công tác phối hợp của Ban công tác Mặt trận với các chi hội đoàn thể chưa được nhịp nhàng, chế độ báo cáo ở một số ban công tác Mặt trận chưa thường xuyên kịp thời, chất lượng báo cáo còn hạn chế.

anh tin bai

Đ/c Hoàng Thị Minh Thư - PCT UB.MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo, động viên tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Minh Thư - Phó chủ tịch UB.MTTQ huyện trân trọng ghi nhận những kết quả mà Uỷ ban MTTQ xã, Ban công tác Mặt trận các xóm đã đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời đồng chí Phó chủ tịch UB.MTTQ huyện đề nghị UB.MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, củng cố tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần tích cc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quân sự của địa phương, thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng - xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang