image banner
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 141
  • Trong tuần: 2 340
  • Tất cả: 114246
Bài tuyên truyền về bầu cử trưởng xóm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã Xuân Vinh
Lượt xem: 147

    Bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021- 2026 là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội của các xóm. Bởi cử tri trong xóm sẽ là người trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của Nhà nước, của nhân dân tại xóm, chăm lo và phục vụ các quyền, lợi ích của chính người dân và của xóm.Thông qua bầu cử nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

    Tại Khoản 2, Điều 13 của Pháp lệnh số 34 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cũng đã quy định rõ quyền được biểu quyết bầu Trưởng xóm của nhân dân.

    Theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND xã Vinh về việc kiện toàn Trưởng xóm trên địa bàn xã, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian các xóm tổ chức hội nghị Cử tri ở cơ sở xóm để bầu chức danh Trưởng xóm từ ngày 07 đến ngày 20/6/2022.

    Để giúp nhân dân có căn cứ cơ sở pháp lý lựa chọn sáng suốt bầu ra trưởng xóm đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của nhân dân và chính quyền địa phương giao phó. Tại Điều 11 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố cũng đã quy định rõ về Tiêu chuẩn của Trưởng xóm, cụ thể như sau: "Trưởng xóm phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở xóm; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, có năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao".

    Cuộc bầu cử Trưởng xóm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã Xuân Vinh có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu. Người trúng cử Trưởng xóm là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xóm.

Để góp phần làm cho cuộc bầu cử Trưởng xóm, nhiệm kỳ 2021-2026 được thành công, cử tri trên địa bàn Xuân Vinh, cần lưu ý thực hiện tốt 3 việc sau:

Một là: Mỗi cử tri cần tích cực tham gia những buổi sinh hoạt, học tập tại địa phương, theo dõi quá trình chuẩn bị bầu cử, kiểm tra danh sách cử tri, tìm hiểu địa điểm bỏ phiếu, thể thức và quy trình bỏ phiếu, tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn bầu đại biểu xứng đáng vào chức danh Trưởng xóm theo quy định.

Hai là: Đến ngày bầu cử, cử tri đại diện hộ gia đình nhắc nhở nhau sắp xếp công việc, đến điểm bầu cử để tiến hành bầu cử sớm, đông đủ, đúng thời gian quy định của cuộc bầu cử.

Ba là: Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các phần tử xấu tuyên truyền xuyên tạc cuộc bầu cử, cùng chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử để góp phần làm cho cuộc bầu cử Trưởng xóm trên địa bàn xã thành công./.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang