image banner
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 2 379
  • Tất cả: 114285
Công tác tư tưởng phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở
Lượt xem: 168

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, công tác tư tưởng và dư luận xã hội phải đi trước một bước, dự báo tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngay từ cơ sở.

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Kịp thời góp phần tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Trung ương

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, ngay sau Đại hội XIII, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm tăng cường công tác tư tưởng và dư luận xã hội để có định hướng đúng đắn, kịp thời góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Trung ương.

Trong đó, Đảng ủy Khối và cấp ủy các đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về công tác tư tưởng nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối; quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” và Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Thông qua đó, nhận thức của các cấp ủy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối về công tác tư tưởng đã được nâng lên một bước. Vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ về công tác tư tưởng được khẳng định; chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ ngày càng tốt hơn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác chính trị tư tưởng đã thể hiện trách nhiệm cao của cấp ủy và người đứng đầu, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự ổn định trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị.

Có thể khẳng định, công tác tư tưởng và dư luận xã hội đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, coi trọng và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả; nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng và dư luận xã hội ở các cấp ủy từng bước được đổi mới, thực hiện thành nền nếp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm thành lập, thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo tại Hội nghị. 

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng và xử lý những vấn đề về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội kịp thời hơn, nhiều vấn đề tư tưởng được xử lý khi mới manh nha, mới phát sinh từ cá nhân, từ chi bộ, tổ chức nhỏ, không để phát sinh lớn, kéo dài.

Tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể ghi nhận những kết quả nổi bật, sự chuyển biến tích cực trong công tác tư tưởng và dư luận xã hội.

Đề cập đến các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, tăng cường công tác tư tưởng và dư luận xã hội để có định hướng đúng đắn, kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Trung ương.

“Công tác tư tưởng và dư luận xã hội phải đi trước một bước, dự báo tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngay từ cơ sở”, đồng chí Nguyễn Văn Thể nêu rõ.

Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác này; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong định hướng tư tưởng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt rõ quan điểm công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; đổi mới phương pháp, cách thức nắm bắt dư luận xã hội; gắn kết chặt chẽ công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội với công tác khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nắm bắt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các hội nghị Trung ương nhằm tuyên truyền, phổ biết kết quả đạt được; giải thích rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; định hướng việc làm cụ thể của từng bộ, ngành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước mắt, các cấp ủy trực thuộc hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" năm 2023; tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường

(NGUỒN: BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM)

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang