image banner

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 461
  • Tất cả: 35487
ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH, HUYỆN VÀ ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KÌ 2020 - 2025 (Ngày 22 tháng 01 năm 2021)
Lượt xem: 66

ĐẢNG ỦY Xà XUÂN VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH, HUYỆN VÀ ĐẢNG BỘ XàNHIỆM KÌ 2020 - 2025

(Ngày 22 tháng 01 năm 2021)

--------------

Thực hiện Kế hoạch số 05- KH/HU, ngày 19/11/2020 của Huyện ủy Xuân Trường;  Kế hoạch số 03- KH/ĐU, ngày 12/01/2021 của Đảng ủy xã Xuân Vinh, sáng ngày 22/01/2021 tại Hội trường UBND xã Xuân Vinh, BCH Đảng bộ xã Xuân Vinh đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đảng bộ xã Xuân Vinh lần thứ XVIII nhiệm kì 2020 - 2025. Về dự hội nghị có:

 
 
Ảnh; Toàn cảnh hội nghị học tập quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, xã 
Nhiệm kì 2020 - 2025

*Về phí đại biểu huyện:

   Đ,c Lê Thị Hà: Ủy viên BCH huyện ủy, Phó ban tuyên giáo huyện ủy về dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

*Về phí đại biểu xã:

  Có các đ,c lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trong BTV Đảng ủy – TT HĐND - LĐ UBND, UBMTTQ xã, các đ,c Đảng viên cao tuổi Đảng, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, CB CC, cán bộ bán chuyên trách của xã, Trạm trưởng trạm y tế, hiệu trưởng các nhà trường; Bí thư  - Phó bí thư – Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, lực lượng công an xã và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ, Biên tập đài truyền thanh củ xã.

 

Ảnh: Đ,c Lê Thị Hà - HUV , Phó Ban tuyên giáo huyện quán triệt, triển khai  NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định,  NQĐH huyện  Xuân Trường  -  Nhiệm kì 2020 - 2025

Trong hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hội nghị đã được nghe đ,c  Lê Thị Hà – HUV, Phó ban TT Ban tuyên giáo huyện về dự và trực tiếp trao đổi nội dung NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh NĐ lần thứ XX, NQ Đại hội đảng bộ huyện XT lần thứ XXIV. Thay mặt cho BCH Đảng bộ xã đ,c Đoàn Thị Thoa - Bí thư  Đảng ủy -  Chủ tịch HĐND xã triển khai nội dung NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Vinh lần thứ XVIII, Nhiệm kì 2020 -2025. Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đảng bộ xã Xuân Vinh nhiệm kì 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành nội dung chương trình đề ra, hội nghị đã được nghe đ,c Phó ban tuyên giáo của huyện đánh giá tóm tắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Xuân Trường lần thứ XXIV và nghe đ,c Bí thư Đảng ủy báo cáo tóm tắt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Vinh lần thứ XVIII. Các đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trong quá trình về dự hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết đều nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, tập trung lắng nghe, để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác, phụ trách từ đó góp phần làm cho hội nghị thành công và đạt chất lượng, hiệu quả cao.

 

Ảnh: Đ,c  Đoàn Thị Thoa - BT Đảng ủy, CT HĐND xã quán triệt, triển khai  NQ Đại hội Đảng bộ xã Xuân Vinh            Nhiệm kì 2020 - 2025

Để nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ xã NK 2020 -2025 sớm đi vào thực tiễn cuộc sốngđạt được mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kì. Thay mặt BCH Đảng bộ đ,c Đoàn Thị Thoa – Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã đã phát biểu kết luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến cơ sở, hãy tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ CT - KT - XH trong thời gian tới, tạo tiền đề thuận lợi bước vào thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kì 2020 - 2025. Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy,  HĐND, UBND huyện, với truyền thống cách mạng, quê hương Anh hùng và sự đoàn kết, trách nhiệm,  sáng tạo của hệ thống chính trị nhất định Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể và cán bộ, nhân dân xã nhà sẽ hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ xã NK 2020 -2025 đề ra. Ngay sau hội nghị này đề nghị BCH Đảng bộ, HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn, các chi bộ, xóm đội các nhà trường, trạm y tế và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ  trên cơ sở NQ của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện và Đảng bộ xã nhiệm kì 2020 -2025 xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp, sát với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị mình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hoàn thành các chỉ Tiêu, nhiệm vụ mà NQ Đại hội đảng bộ tỉnh, NQ Đại hội Đảng bộ huyện, NQ đại hội Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kì 2020 -2025. Triển khai, thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, ĐV-HV và các tầng lớp nhân dân trong xã, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong việc triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ các cấp một cách hiệu quả cao nhất, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, tăng cường đoàn kết thống nhất, ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh NĐ lần thứ XX, NQ Đại hội đảng bộ huyện XT lần thứ XXIV và NQ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, NK 2020 -2025, xây dựng Tỉnh Nam Định, huyện Xuân Trường và xã Xuân Vinh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QP-AN, đẹp về nếp sống văn hóa, cùng với nhân dân cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tại Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết, thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ đ,c Bí thư Đảng ủy triển khai và đề nghị CB, ĐV trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt như sau:

       1. Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị Quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tới SB,ĐV và các tầng lớp nhân dân gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của kì họp thứ 11 HĐND và chương trình công tác của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong 6 tháng đầu năm 2021 để sớm đi vào triển khai thực hiện một cách hiệu quả, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ lần thứ XIII. Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đất nước, các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, các quy định của ngành, địa phương đến CB,ĐV và nhân dân và triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

2. Tổ chức chu đáo việc thăm viếng Nghĩa trang Liệt sỹ, thăm hỏi động viên các gia đình Thương binh - Liệt sỹ, gia đình có công với nước, đồng thời triển khai dân chủ, công khai việc rà soát, các đối tượng XH và các hộ gia đình và cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xét và đề nghị trợ cấp trong dịp Tết Nguyên đán, để mọi người, mọi nhà đều có một cái tết vui tươi, đầm ấm.

3. Tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ khám tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2021, quản lý chặt chẽ số thanh niên đã đủ sức khỏe trúng tuyển NVQS. Hội đồng NVQS - Ban Chỉ huy quân sự xã, các đồng chí đảng uỷ viên, cán bộ công chức UBND xã, cán bộ các đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, xóm trưởng, xóm phó, các chi hội đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất quan điểm chủ trương lãnh đạo tăng cường, triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2021. Coi việc hoàn thành chỉ tiêu giao quân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của địa phương trong thời gian tới và là tiêu chí để đánh giá xếp loại các chi bộ, đánh giá mực độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền vững mạnh. Quá trình khám tuyển giao quân phải đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, UBND, HĐNV quân sự. Sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân an toàn, chất lượng.

4. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho sản xuất vụ chiêm xuân 2021. Trước mắt cần Ban nông nghiệp xã chỉ đạo các HTX Dịch  vụ nông nghiệp triển khai chuẩn bị cung ứng các loại giống lúa, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại cơ cấu để cung cấp cho nông dân giao cấy trong vụ chiêm xuân 2021. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hộ, các tổ chức kinh doanh dịch vụ giống lúa vật tư nông nghiệp, không để vật tư phân bón giả, kém chất lượng, giống lúa không nằm trong cơ cấu lưu thông trên địa bàn xã. Chỉ đạo nhân dân tiến hành gieo cấy, có biện pháp phòng chống rét cho mạ và gieo cấy đảm bảo thời vụ, cơ cấu giống, diện tích gieo cấy theo quy định.

          5. Ban Công an xã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự trị an, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đặc biệt chú ý đến các điểm thường xuyên tụ tập đông người, các đối tượng tín dung đen, đối tượng có tiền án tiền sự, những nơi có dấu hiệu phức tạp dễ gây mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Phối hợp với Ban văn hoá thông tin xã và các nhà trường tổ chức tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thanh niên, các cháu học sinh có ý thức đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn giao thông, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ, không sử dụng các chất ma tuý, không tổ chức đánh bạc nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

          6. Trạm Y tế xã tổ chức tốt việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Nhất là phòng chống dịch bệnh covid-19 và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xử trí kịp thời các trường hợp đột xuất xảy ra. Các nhà trường quản lý tốt sĩ số học sinh, ký cam kết học sinh không sử dụng các loại pháo nổ nhất là trong dịp Tết, đảm bảo an toàn thân thể học sinh để sau nghỉ Tết các cháu đến trường đầy đủ.

7. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí quốc gia về XD NTM từ xã xuống xóm. Tập trung huy động nguồn vốn đầu tư để qui hoạch XD cơ sở hạ tầng điểm dân cư tập trung  giáp đường Tỉnh lộ 489; hoàn thiện các thủ tục đề nghị huyện phê duyệt để sớm triển khai XD công trình 9 phòng học 3 tầng cho trường Tiểu học khu B; cải tạo nâng cấp một số đoạn đường bê tông nội đồng và đường giao thông của xã (đoạn từ từ Cầu Đình đến cổng trường Tiểu học khu A). Tăng cường công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã thường xuyên đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT phấn đấu đạt 95% trở nên, tiếp tục triển khai trồng hoa nơi công sở và ven các trục đường. Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã, chặt chẽ, đảm bảo đúng qui định, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, hành lang ATGT và vượt lập đất 2 lúa trái quy định.

          8. Tiếp tục chỉ đạo các phong trào thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu - 2021, tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể năm 2020 và chuẩn bị thật tốt các qui trình, điều kiện cho việc triển khai bầu cử Quôc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 và các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2021..

                                                         Xuân Vinh ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang