image banner

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 1 225
  • Tất cả: 61432
Xã Xuân Vinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiện toàn Trưởng xóm trên địa bàn xã , nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 90

    Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2022, xã Xuân Vinh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch bầu kiện toàn Trưởng xóm, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã.

    Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Thoa - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND. Dự hội nghị có các đồng chí cán bộ, công chức xã, chủ tịch các hội đoàn thể, ban giám hiệu các nhà trường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở xóm.

anh tin bai

    Nghị quyết số 25-NQ/ĐU ngày 04/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về việc lãnh đạo kiện toàn bầu Trưởng xóm trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2021-2026 nêu rõ: kiện toàn Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm trên địa bàn xã Xuân Vinh theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định, vì vậy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tiến hành Kiện toàn Trưởng xóm phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tăng cường đoàn kết, coi trọng chất lượng, hiệu quả thiết thực và an toàn; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. Việc kiện toàn bầu Trưởng xóm phải tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến các xóm và toàn thể nhân dân.

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Điệp - PBT TT Đảng ủy thông qua Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã tại hội nghị

    Theo Kế hoạch kiện toàn Trưởng xóm của UBND xã, Trưởng xóm phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở xóm, từ đủ 21 tuổi trở lên. Có sức khỏe, hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình và có tinh thần, trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên; có năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản  của cộng đồng dân cư, công việc cấp trên giao và phải là Chi ủy viên chi bộ; Hình thức bầu: bầu tại hội nghị xóm. Theo đó, về nhân sự: Trưởng ban công tác Mặt trận xóm dự kiến danh sách nhân sự, báo cáo Chi ủy Chi bộ xóm để thống nhất tiêu chuẩn và danh sách người ứng cử Trưởng xóm. Danh sách người ứng cử Trưởng xóm được niêm yết công khai chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Thoa - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Việc tổ chức bầu Trưởng xóm, nhiệm kỳ 2021-2026 phải thật sự dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, qua đó xem xét, lựa chọn những người có uy tín, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Trưởng xóm. Đồng chí đề nghị: Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hướng dẫn các đơn vị xóm về công tác lựa chọn nhân sự, theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai bầu Trưởng xóm; UBND xã phối hợp với UBMTTQ xã căn cứ các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện để xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn các cơ sở xóm thực hiện tốt việc bầu Trưởng xóm theo qui định.

anh tin bai

 Đ/c  Đoàn Thị Thoa - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư; tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí đề nghị Công chức Văn phòng HĐND-UBND và Nội vụ xã chủ trì, phối hợp với các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, công chức UBND xã phụ trách xóm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu Trưởng xóm, theo dõi tiến độ bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử, báo cáo Thường trực Đảng ủy, UBND xã và Phòng Nội vụ theo quy định. Công chức Văn hóa TT-TT và Trưởng Đài truyền thanh xã tăng cường đưa tin về công tác bầu Trưởng xóm để người dân biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Các cơ sở xóm triển khai bầu Trưởng xóm theo đúng quy định, kế hoạch và hướng dẫn của UBND xã./.

anh tin bai

Đ/c Vũ Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã phát biểu kết luận hội nghị

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang