image banner
Tổng số: 395
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1173/QĐ-UBND 28/06/2022 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 0
Tải về
342/UBND-BHXH 28/06/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT
Lượt xem: 1
Tải về
3050/QĐ-UBND 14/06/2022 Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 4
Tải về
61/KH-UBND 14/06/2022 Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 1
Tải về
62/KH-UBND 14/06/2022 Triển khai Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 1
Tải về
316/UBND-YT 14/06/2022 V/v tăng cường tiêm chủng vắc xin Covid-19
Lượt xem: 2
Tải về
253-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Quyết định số 468-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nam Định v/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định
Lượt xem: 4
Tải về
252-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Thông báo số 534-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy sau khi kiểm tra các công trình đề điều, công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương năm 2022
Lượt xem: 3
Tải về
254-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Quy định số 67-QĐ/TW của BCH Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 3
Tải về
26/LĐTBXH 13/06/2022 Công văn số 26/CV-LĐTBXH về việc triển khai thực hiện tự kiểm tra công tác thực hiện chính sách ưu đãi NCC và một số chính sách xã hội năm 2021
Lượt xem: 2
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang